Tác Giả Bé Thơm

 • Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

  Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

  [Tác giả Bé Thơm -- Thể loại: Đô thị, Ngôn Tình ]

  Bạn đang đọc truyện Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi của tác giả Bé Thơm. Em đã sai rồi sao?

  Sai vì muốn làm vợ anh?

  Thế thì cần phải dừng lại thôi, không thể tiếp tục sai lầm nữa!

  Là anh đã gây ra lỗi lầm!

  Liệu anh còn cơ hội để chuộc lỗi, để bù đắp những gì mình đã làm không?